Broneerimise tingimused 

Preambul 

Moller Baltic Import SE, Volkswageni ametlik importija Eestis, aadress Duntes iela 3, Riga, LV-1013, registrikood 40103176283, pakub võimalust interneti kaudu broneerida eksklusiivset piiratud väljalaskega Volkswageni mudelit ID.3 1ST Special Edition. ID.3 maailma esmaesitlus on 2019. aasta detsembris ning Eesti turule tulekut plaanitakse 2020. aasta suvel. Eelbroneerimine annab teile eksklusiivse võimaluse olla üks esimestest klientidest, kes saab eeltellida piiratud väljalaskega mudeli ID.3 1ST Special Edition enne teisi.  

Eelbroneeringu tagamiseks maksab klient 1000 euro suuruse eelbroneerimistasu. Eelbroneerimistasu tagastatakse täielikult kliendile 5 päeva jooksul pärast ostulepingule allakirjutamist või tühistamisvormi esitamist, ning igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva pärast ametlikku mudeliseeria eeltellimise algust 2020. a märtsis. 

Enne auto eelbroneerimist kohustub klient lugema siinseid eelbroneerimise tingimusi ning jätkama eelbroneerimist ainult juhul, kui ta nendega nõustub. Eelbroneerimise tingimustega mittenõustumisel ei tohi klient eelbroneerimisega jätkata. 

Moller Baltic Import SE-d ja klienti nimetatakse edaspidi koos poolteks. 

1. Definitsioonid 

Siinses jaotises määratletud terminitel, mis ingliskeelses versioonis algavad suure algustähega, olgu nad ainsuses või mitmuses, on eelbroneerimise tingimustes järgnevad tähendused. 

Klient – aadressil id.volkswagen.ee asuva Volkswagen ID. veebisaidi kasutaja, eraisik või enda nimel tegutsev äriühingu töötaja, kes elab Eestis ja kes ei ole Moller Baltic Import SE ega Volkswageni volitatud võrgustiku liikme esindaja töötaja ega partner, taolise töötaja või esindaja pereliige ega üldiselt keegi, kes saaks tõenäoliselt kasu tariifsest soodustusest oma seose tõttu Moller Baltic Import SE-ga või kontsessiooni saava äriühinguga, mis kuulub Volkswageni volitatud võrgustikku. 

Esindaja – kliendi poolt eelbroneerimise käigus valitud Volkswageni tootemargivõrgustiku volitatud esindaja. Esindajad on kõik Volkswageni võrgustikus olevad elektriautode volitatud turustajad. Kliendi valitud esindaja kõik andmed ilmuvad veebisaidil id.volkswagen.ee enne esindaja valiku kinnitamist kliendi poolt. 

Auto – Volkswagen ID.3 1ST Special Edition, mille eksklusiivse eeltellimise eelbroneerimise alguskuupäev on 2020. aasta jaanuaris ning mida klient võib eelbroneerida id.volkswagen.ee veebisaidi eelbroneerimise leheküljel. Mudeli ID.3 1ST Special Edition müüki Eestis on piiratud 20 autoga. Volkswagen ID.3 maailma esmaesitlus on plaanitud 2019. aasta septembrisse.  

Eelbroneerimine – tähendab kliendile pakutavat võimalust id.volkswagen.ee veebisaidi kaudu auto (1ST Special Edition) eelbroneerimiseks enne selle seeria mudeli maailma esmaesitlust ja ametlikku eeltellimise alguskuupäeva, makstes 1000 € suuruse eelbroneerimistasu. 

Kliendi teekond – viitab kliendile välja pakutud teekonnale veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalsel veebilehel, mille eesmärk on võimaldada tal auto eelbroneerimisega jätkata. 

2. Objekt 

Eelbroneerimise tingimused ja dokumendid, millele need viitavad, on mõeldud määratlema tingimusi, mille alusel klient saab id.volkswagen.ee veebisaidi spetsiaalsel veebilehel auto broneerimise võimalusest kasu. 

Klient kinnitab, et talle on edastatud kogu asjakohane autot ja eelbroneerimist puudutav teave enne võimaliku eelbroneerimisega jätkamist. 

Klient võtab teatavaks ja nõustub enne eelbroneeringu kinnitamist, et kõik auto omadused, nagu hind või eeltellimise alguse täpne kuupäev, ei pruugi olla eelbroneerimise kuupäevaks teada; et tema otsus eelbroneerimisega jätkata põhineb ainult eelbroneerimise päevaks teada oleval informatsioonil, mis on kokku võetud id.volkswagen.ee veebisaidi spetsiaalsel veebilehel ning mis sisaldub kinnitavas e-kirjas, ning et tal on võimalus eelbroneering tasuta tühistada lepingu punktis 9, „TÜHISTAMISÕIGUS JA EELBRONEERIMISTASU TAGASTAMINE“, esitatud tingimuste alusel. 

Klient võtab teatavaks ja nõustub, et eelbroneerimine on auto tellimisest eraldiseisev, ning kui ta otsustab eelbroneeringu alusel auto tellimisega jätkata, vastutab ta ise oma valitud esindaja poole pöördumise eest, et auto tellimise ja ostulepingu sõlmimisega jätkata.  

3. Lepingudokumendid 

Auto eelbroneerimine kliendi poolt tähendab täielikku siinsete eelbroneerimistingimuste järgimist. Seega kinnitab klient, et on lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud siinseid eelbroneerimistingimusi, mida ta kohustub austama ning mille puhul ta kinnitab, et tal on nende järgimiseks vajalik õigus- ja teovõime. 

Ainult eelbroneerimise puhul hõlmab lepinguline suhe kliendi ja Moller Baltic Import SE vahel järgnevaid lepingudokumente (edaspidi leping): 

kõik Moller Baltic Import SE ja Volkswageni saadetud Volkswageni e-kirjad, mis puudutavad eelbroneerimist ja mis järgnevad eelbroneeringut ja makset kokkuvõtvale e-kirjale; 

 • broneerimist ja makset kokkuvõttev e-kiri; 
 • makset kinnitav e-kiri ja asjakohane arve; 
 • ainulaadne eelbroneeringu kood. 

Kui mõnede ülalmainitud dokumentides sisalduvate tingimuste vahel on vastuolu, on ülimuslik ülaloleva liigituse alusel kõrgemalseisev dokument. Leping jõustub, kui klient saab kätte eelbroneeringut, broneeringukoodi ja makset kokku võtva e-kirja. Kliendil soovitatakse need välja printida ning turvalises kohas hoida. 

4. Eelbroneerimise ulatus 

Eelbroneerimine kehtib auto puhul, mis on 2020. aasta jaanuaris eeltellimiseks saadaval ainult eelbroneeringu alusel. See tähtaeg on esialgne. Moller Baltic Import SE võib muuta tellimuste avamise kuupäeva, eriti auto tootjalt tulenevate tehniliste ja tööstuslike nõuete tõttu. 

Automüügi katkestamise korral saadab Moller Baltic Import SE kliendile tühistamisest teavitava e-kirja ja tagastab makstud summa 5 päeva jooksul alates katkestamisest. Eelbroneerimine veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalse veebilehe kaudu on piiratud ühe (1) autoni kliendi kohta. 

Mudeli ID.3 1ST Special Edition müük Eestis on piiratud 20 autoga. Selle piiri täitudes ei saa klient auto eelbroneerimisega jätkata, kuid ta võib end registreerida ootenimekirja, et saada teateid Volkswageni pakkumiste kohta. 

Eelbroneering on isikuline. Klient ei saa seda kolmandale isikule ühelgi viisil tasuta ega tasu eest üle anda. Moller Baltic Import SE jätab endale õiguse eelbroneering tühistada, kui esindaja juures eelbroneeringut kasutada sooviv isik ei ole sama, kes eelbroneeringu tegi. Sarnaselt jätab Moller Baltic Import SE endale õiguse eelbroneering tühistada kohe, kui selgub, et broneering tehti auto edasimüügi eesmärgil. Pärast tühistamist tagastab Moller Baltic Import SE broneeringu teinud kliendile eelbroneeringu tasu. 

5. Kliendi teekond 

Veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalne veebileht võimaldab kliendil jätkata auto eelbroneerimist ning jälgida oma eelbroneeringut teekonna lõpus, kus tal on võimalik: 

 • lugeda veebisaidi id.volkswagen.ee autot puudutaval veebilehel külastamise päeval kättesaadavat teavet; 
 • jätkata auto eelbroneerimisega, valida veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalsel veebilehel esindaja ja maksta eelbroneerimistasu, mis on üks tuhat (1000) eurot; klient peab enne eelbroneerimistingimuste kinnitamist ja maksmist eelbroneerimistingimustega tutvuma ja nendega nõustuma, klõpsates nupule Maksa; 
 • jätkata oma eelbroneeringu tühistamist ja saada tagasi eelbroneerimise eest makstud tasu. 

Eelbroneerimise käigus peab klient veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalsel veebilehel edastama enda kohta täpset ja ajakohast teavet. Kliendile ei saa tekkida vastutust kehtetute, väärade, mittetäielike või ebatäpsete andmete esitamise eest ega andmete uuendamata jätmise eest. Eelbroneerimise käigus veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalsel veebilehel kogutud kliendi isikuandmeid reguleerib id.volkswagen.ee privaatsuspoliitika, mille lugemist ja tingimustega nõustumist klient kinnitab. Need asuvad veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalse veebilehe allosas. 

Veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalne veebileht ei võimalda kliendil jätkata auto tellimisega ega selle eest maksmisega; seda tuleb teha otse kliendi ja tema valitud esindaja vahel alates tellimuste avamise kuupäevast. 

6. Auto eelbroneerimise käik 

Eelbroneerimine tagab kliendile ainulaadse võimaluse eeltellida kuni ühe 20-st saadaolevast uuest autost Volkswagen ID.3 1ST Special Edition enne 2019. a septembris toimuvat ametlikku maailma esmaesitlust ning seega enne kõiki, kes ei ole teinud eelbroneeringut. 

Kliendil on seejärel võimalus olla üks esimestest Volkswageni klientidest, kes saab auto eeltellida ja seda eksklusiivset mudelit omada, mis on võimalik ainult 1ST Special Editioni eelbroneerimisel. 

Eelbroneeringu tegemiseks peab klient maksma Moller Baltic Import SE-le eelbroneerimistasu üks tuhat (1000) eurot. Kui klient vormistab esindaja juures auto tellimuse, tagastatakse nimetatud summa talle 5 päeva jooksul pärast eeltellimuse tegemist; kui klient otsustab autot mitte tellida, tagastatakse summa talle 14 päeva jooksul pärast ametliku eeltellimise algust. 

Klient võtab teatavaks ja nõustub, et eelbroneerimine põhineb ID. veebisaidil broneeringu tegemise päeval kättesaadaval teabel; et teave ei ole lepinguline ja et Moller Baltic Import SE võib seda hiljem täiendada ja muuta, saates e-kirja e-posti aadressil, mille klient broneerimisandmetesse kirjutas. Klient võtab teatavaks, et eelbroneerimine on eraldiseisev toiming, mis tagab eelisseisundi, kuid mis ei loo kliendile eeltellimise kohustust. Lõplikud tingimused kinnitatakse järgnevas, tellimise etapis, mis on eelbroneerimisest eraldiseisev toiming. 

Klienti teavitatakse, et teabe auto omaduste, hinna ja esialgse tarnekuupäeva kohta edastab talle esindaja enne auto tellimuse kinnitamist. 

Kliendil on võimalus jätkata eelbroneeringu tühistamisega ja saada tagasi makstud summa tingimustel, mis on määratletud punktis 9, Tühistamisõigus ja eelbroneerimistasu tagastamine. 

Enne eelbroneeringu vormistamist esitatakse kliendile kokkuvõte tema eelbroneeringust ja märgitakse, et eelbroneeringu kinnitamine eeldab ühe tuhande (1000) euro maksmist, sealhulgas märgitakse ka kõik tühistamistingimused. 

Kui eelbroneering on kinnitatud ja Moller Baltic Import SE on makse kätte saanud, saadetakse kliendile järgnevat teavet sisaldav e-kiri koos veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalsel veebilehel oleva e-posti aadressi ja broneerimisteabega, kliendi ja Moller Baltic Import SE vaheline leping, auto omadused sellisel kujul, nagu nad olid eelbroneeringu taotluse kokkuvõttes, maksekinnitus, meeldetuletus tingimustest, mille alusel klient võib oma eelbroneeringu tühistada. 

Pärast eelbroneerimist saab klient e-posti teel autot puudutavat lisateavet, kui see muutub kättesaadavaks. 

Kui klient kinnitab eelbroneeringu, teavitab Moller Baltic Import SE kliendi valitud esindajat ja edastab talle eelbroneeringut puudutava teabe, sealhulgas kliendi e-posti aadressi ja telefoninumbri. Esindaja võtab kliendiga telefoni teel ühendust ja pakub välja kohtumise aja auto tellimiseks. 

Moller Baltic Import SE ei tohi jätkata eelbroneeringute tegemist, kui piiratud väljalaskega mudeli ID.3 1ST Special Edition puhul saab Eestis täis määratud 20 auto piir. 

Moller Baltic Import SE võib tühistada varajase broneeringu järgnevatel juhtudel: 

 1. klient ei ole sõlminud esindaja juures auto ostulepingut ajaks, kui eeltellimine eelbroneeringute alusel lõppeb; 
 2. Volkswagen AG otsustab auto tootmise lõpetada; 
 3. eelbroneeringut kasutada sooviv isik ei ole seesama klient, kes eelbroneeringu tegi. 

Kliendile tagastatakse eelbroneerimistasu 5 päeva jooksul alates tagasinõude tegemisest; või igal juhul, isegi tellimuse puudumisel, mitte hiljem kui 14 päeva pärast mudeliseeria ametliku eeltellimise algust. 

Kliendi makstud eelbroneerimistasu ei tooda intressi. Tühistamise korral on tagasi makstav summa võrdne kliendi makstud summaga. 

Kinnitatud ja makstud eelbroneeringus muudatuste tegemiseks, näiteks kliendi kontaktandmete või esialgu valitud esindaja muutmiseks, tuleb see tühistada kooskõlas punktiga 9, TÜHISTAMISÕIGUS JA EELBRONEERIMISTASU TAGASTAMINE, ning seejärel peab klient kinnitama uue eelbroneeringu, viies sisse soovitud muudatused. Taoline muudatus eeldab kliendile tühistatud eelbroneeringu eest makstud 1000 € tagastamist, mille klient peab seejärel uue eelbroneeringu eest uuesti tasuma. 

7. Eelbroneeringu eest tasumine 

Tasumine toimub Visa või Mastercardi krediitkaardi või Paypali konto abil. Makseteenust pakub Swedbank, mida on tunnustatud oma turvaliste elektrooniliste maksete teenuste eest. 

Klient sisestab oma krediitkaardiandmed turvalise makse tegemise käigus esitatud juhiste järgi. 

Klient tagab, et tal on olemas vajalikud volitused Moller Baltic Import SE pakutud internetimakse meetodi kasutamiseks. Moller Baltic Import SE jätab endale õiguse peatada eelbroneerimine, kui ametlikult akrediteeritud organid keelduvad krediitkaardimakset autoriseerimast. 

Kliendi tehtud makset peetakse lõplikuks ainult siis, kui Moller Baltic Import SE on tegelikult summa kätte saanud. 

8. Auto konfiguratsioon 

Veebisaidi id.volkswagen.ee spetsiaalne veebileht ei võimalda kliendil tellimust vormistada ega eelbroneerimistasu auto ettemaksena kasutada. 

Kui eelbroneering on kinnitatud, edastab Moller Baltic Import SE kliendi poolt broneerimise ajal valitud esindajale kliendi eelbroneeringut puudutava teabe, sealhulgas tema e-posti aadressi ja telefoninumbri. 

Samal ajal saadab Moller Baltic Import SE kliendile e-kirja, meenutades talle tellimisperioodi algusaega ja valitud esindaja täielikke kontaktandmeid ning teavitades teda, et esindaja võtab temaga auto tellimise jätkamiseks ühendust.  

Esindaja võtab kliendiga ühendust telefoni teel ning kutsub teda endaga kohtumist kokku leppima, et alustada auto tellimist. 

Klient ja esindaja lepivad kokku auto tellimise tingimustes, sealhulgas auto konfiguratsioonis, hinnas, maksetingimustes ja tarnekuupäevas; auto müügileping sõlmitakse esindaja ja kliendi vahel. 

9. Tühistamisõigus ja eelbroneerimistasu tagastamine 

Kliendil on õigus eelbroneering igal ajal tühistada ilma oma otsust põhjendamata, kui esindajaga ei ole sõlmitud auto ostulepingut. 

Kliendi ülesanne on hinnata talle eelbroneeringu kestel saadetava teabe põhjal, kas ta soovib oma eelbroneeringut hoida. 

Tühistamisõiguse kasutamiseks peab klient teavitama Moller Baltic Import SE-d oma tühistamisotsusest. Selleks pakub Moller Baltic Import SE kliendile erinevaid viise tühistamisõiguse kasutamiseks: 

 1. eelbroneeringut kokkuvõtva lehekülje allosas; 
 2. kliendi saadud e-kirjas, mis kinnitab tema eelbroneeringut; 
 3. veebisaidi (id.volkswagen.ee) spetsiaalse veebilehe allosas; 
 4. korduma kippuvate küsimuste all. 

Juhiste saamiseks vaadake palun korduma kippuvate küsimuste jaotises küsimust „Kuidas saan oma eelbroneeringu tühistada?“  

Moller Baltic Import SE tagastab kliendile tema makstud summa mitte hiljem kui 5 panga tööpäeva jooksul alates eelbroneeringu tegemise kuupäevast, kasutades sama maksemeetodit, mida kasutati eelneva tehingu tegemiseks. 

Igal juhul, isegi tellimuse puudumisel, tagastatakse summa kliendile mitte hiljem kui 14 päeva pärast mudeliseeria ametliku eeltellimise algust.